Art. 187. – Rozpoznanie odwołania; wpis

Powrót do Bazy wiedzy

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …