Art. 198b. – Okoliczności wniesienia skargi

Powrót do Bazy wiedzy

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …