Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność?

Nie. Aby komornik mógł podjąć jakiekolwiek czynności zmierzające do wyegzekwowania długu trzeba złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma być spełnione (egzekucja wierzytelności) oraz sposób egzekucji (np. z ruchomości, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego). Należy przy tym pamiętać, że brak jest przeszkód, by  wierzyciel w jednym wniosku wskazał kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.Do wniosku o wszczęcie egzekucji koniecznie należy dołączyć tytuł wykonawczy - nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd, który nakaz wydał. W tym konkretnym przypadku (nakaz zapłaty) klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się (art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). W omawianej sytuacji zbędny będzie więc wniosek do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie