Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009 r., nr. 205, poz. 1585), dalej ?Ustawa? obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Natomiast art. 9  ust. 4 a Ustawy stanowi, że osoby, o których mowa powyżej mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.
Z powyższego wynika, że pracodawca zawierając umowę zlecenia ze zleceniobiorcą pobierającym rentę lub emeryturę ma obowiązek opłacić za niego składki ZUS, chyba że taki zleceniobiorca pozostaje równocześnie w stosunku pracy (świadcząc pracę na rzecz innego podmiotu od zleceniodawcy).
Stan prawny: 02.01.2014

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie