Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

Organizator imprezy turystycznej, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia klienta o tym fakcie. W takim przypadku klient ma do wyboru dwa rozwiązania:

 1. przyjęcie proponowanej zmiany umowy albo
 2. odstąpienie od niej.
 

W przypadku odstąpienia przez klienta o umowy przysługuje mu natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń (np. zaliczki pieniężnej); klient nie ma też obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli tak została w umowie zastrzeżona.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 w/w ustawy, klient po odstąpieniu od umowy może uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

Ponieważ wybór uczestniczenia w imprezie zastępczej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem klienta, dlatego może on też od razu żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Klient może również domagać się odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

 1. zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
 2. siły wyższej.
 

Przy zmianie istotnych warunków umowy warto również wspomnieć, że art. 17 wprowadza wyjątek od generalnej zasady zakazującej podwyższania ceny imprezy turystycznej i przewiduje, że cena wycieczki może wzrosnąć najpóźniej na 21 dni przed początkiem imprezy turystycznej w następujących przypadkach:

 1. wzrostu kosztów transportu;
 2. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
 3. wzrostu kursów walut.
 
Stan prawny: listopad 2012 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie