Czy po dniu 3 maja 2012 r. sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z urzędu?

13.04.2012

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r., sąd nada klauzulę wykonalności z urzędu jedynie nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Zmiana przewiduje odstąpienie od nadawania klauzuli wykonalności z urzędu, z wyjątkiem nakazów zapłaty wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdyż w tym przypadku nadawanie klauzuli wykonalności z urzędu jest konsekwencją zasadniczej koncepcji tego postępowania. Dokonanie tej czynności w systemie teleinformatycznym nie jest przy tym pracochłonne i nie wpłynie ujemnie na sprawność postępowania.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności