Czy po dniu 3 maja 2012 r. sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z urzędu?

13.04.2012

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r., sąd nada klauzulę wykonalności z urzędu jedynie nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Zmiana przewiduje odstąpienie od nadawania klauzuli wykonalności z urzędu, z wyjątkiem nakazów zapłaty wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdyż w tym przypadku nadawanie klauzuli wykonalności z urzędu jest konsekwencją zasadniczej koncepcji tego postępowania. Dokonanie tej czynności w systemie teleinformatycznym nie jest przy tym pracochłonne i nie wpłynie ujemnie na sprawność postępowania.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności