Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?

13.03.2011

Nie. Zgodnie z przepisem art. 220 Kodeksu cywilnego roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Ze względu na przejściowy charakter współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może żądać jej zniesienia. Prawo żądania zniesienia współwłasności, które Kodeks cywilny określa ?roszczeniem o zniesienie współwłasności?, nie ulega bowiem przedawnieniu.

Dopóki więc trwa współwłasność, uprawnienie do zniesienia współwłasności może być realizowane przez każdego ze współwłaścicieli.

Kategorie:

kodeks cywilny

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności