Ile wynoszą koszty sądowe w związku z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

19.06.2012

Od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 złotych, a za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się kwotę w wysokości 100 zł

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności