kodeks postępowania cywilnego

Powrót do Bazy wiedzy

12.08.2012

Komu przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań w procesie cywilnym?

13.04.2012

Kiedy wchodzi w życie tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?

06.06.2011

Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych?

04.01.2011

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

28.09.2010

Czy strony procesowe mogą umówić się na piśmie o poddanie sporu sądowi, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy?

27.08.2010

Chcę złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 930 zł. Jak wyliczyć opłatę sądową od pozwu?

24.04.2010

Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę kwoty 93 504zł?

11.03.2010

Czy prawo przewiduje jakiś termin, w którym sąd musi nadać klauzulę wykonalności?

07.03.2010

Jestem niezadowolony z rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego i chciałbym wnieść apelację od wyroku. Ile ma czasu na przygotowanie apelacji i do jakiego sądu muszę ją skierować?

08.02.2010

Zapomniałem uiścić opłatę sądową przy wnoszeniu o pozwu o zapłatę. Co w tej sytuacji zrobi sąd?