koszty i opłaty sądowe

Powrót do Bazy wiedzy

28.08.2012

Ile kosztuje nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej?

19.06.2012

Ile wynoszą koszty sądowe w związku z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

06.07.2011

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego?

14.10.2010

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia spółki akcyjnej?

27.08.2010

Chcę złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 930 zł. Jak wyliczyć opłatę sądową od pozwu?

03.08.2010

Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

12.05.2010

Jakie koszty sądowe związane są z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jakie ze zmianą wpisu do rejestru?

24.04.2010

Chcę złożyć pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z ustawą. Jakie muszę ponieść koszty sądowe z tego tytułu?

08.02.2010

Zapomniałem uiścić opłatę sądową przy wnoszeniu o pozwu o zapłatę. Co w tej sytuacji zrobi sąd?

08.02.2010

W jakiej formie można uiścić opłaty sądowe w sprawach cywilnych?