Krajowy Rejestr Sądowy

Powrót do Bazy wiedzy

19.06.2012

Ile wynoszą koszty sądowe w związku z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

06.06.2011

Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych?

28.02.2011

Jak zweryfikować dane kontrahenta?

12.01.2011

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

04.01.2011

Co musi zawierać firma spółki jawnej, aby sąd rejestrowy dopuścił ją do wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS?

12.05.2010

Jakie koszty sądowe związane są z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jakie ze zmianą wpisu do rejestru?

24.04.2010

Jakie elementy musi zawierać umowa spółki jawnej aby sąd rejestrowy bez przeszkód zarejestrował naszą spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

08.02.2010

W spółce akcyjnej zmienił się skład zarządu. Ile mamy czasu na zawiadomienie sądu rejestrowego o zaistniałej zmianie?