odwoławcze postępowanie

Powrót do Bazy wiedzy

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …

01.07.2010

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego