12.05.2013

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy

07.12.2012

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

11.07.2012

Kto dziedziczy w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy?

01.09.2011

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

13.03.2011

Jaki sąd jest właściwy w przypadku powództwa o zachowek?

04.01.2011

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

17.11.2010

W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

17.11.2010

Ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego?

28.09.2010

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy rodziną istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2?

27.08.2010

Zmarł mój syn, który w chwili śmierci był żonaty ale nie miał dzieci. Syn nie zostawił testamentu. Ile wynosi udział spadkowy ? mój i męża (rodziców) w tym przypadku?