Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

13.04.2012

Czy po dniu 3 maja 2012 r. sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z urzędu?

13.04.2012

Kiedy wchodzi w życie tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?

13.04.2012

Kiedy sąd zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych?

13.04.2012

Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

28.10.2011

Przed jaki Sąd należy wytoczyć powództwo ze stosunku członkostwa spółki?

01.09.2011

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

25.07.2011

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony?

21.07.2011

Jakie elementy bezwzględnie musi zawierać umowa o pracę?

14.07.2011

Jaki jest maksymalny okres ważności przyrzeczenia wydania koncesji (promesy)?

13.07.2011

Jakie dokumenty ma prawo przeglądać wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

12.07.2011

Jak jest górna granica grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień?

10.07.2011

Ile jest czasu na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wspólników?