08.06.2015

Napisali o nas: Prawnicy europejscy o etyce i tajemnicy- Rzeczpospolita

05.06.2015

Reprezentanci samorządu radców prawnych w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

04.06.2015

Napisali o nas: Czy usługi dla Kowalskiego będą wolne od VAT- Radca Prawny nr 3/ 2015

04.06.2015

Napisali o nas: Ochrona tajemnicy nie za wszelką cenę- Rzeczpospolita

03.06.2015

Napisali o nas: Radcowie prawni w największej europejskiej organizacji prawniczej- Rzeczpospolita

13.05.2015

Publikacja: Abonament za dźwięki- Truck&Business Polska

06.05.2015

Publikacja: Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu metropolitalnym oraz na styku dwóch województw- Komunikacja Publiczna

21.04.2015

Publikacja:Trybunał może uwolnić pomoc prawną od daniny- Rzeczpospolita

08.04.2015

Publikacja: Niemiecki Dyktat- Truck & Bussines

02.04.2015

Publikacja- Ustawa śmieciowa zmieniona, ale nadal nie wiadomo, kto płaci- Dziennik Gazeta Prawna

12.03.2015

Publikacja: Warunki i zasady nakładania kar pieniężnych po 1 stycznia 2015 r. za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną- Transport i Spedycja

12.03.2015

Publikacja- Bezpośrednie udzielenie zamówienia w świetle przepisów Rozporządzenia 1370- Komunikacja Publiczna