RDOŚ

22.01.2016

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnym i należycie wykonanym szkoleniu na temat zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji