RDOŚ

14.12.2017

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnej i należycie wykonanej obsłudze prawnej przez Kancelarię.

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji