Poświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.