Tag: prawo zamówień pubicznych

17.04.2019

Referencje PKS POŁUDNIE sp. z o.o. na rzecz kancelarii

06.11.2018

Publikacja r. pr. Agnieszki Dylong: Termin związania ofertą a odwołanie – Przetargi Publiczne 10/2018