W jakiej formie muszę złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w uproszczonym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym)?

11.07.2012

Zgodnie z art. 125 § 2, w związku z art. 503 § 2 i art. 5052 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany powinien wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w uproszonym postępowaniu upominawczym wraz z wnioskami dowodowymi w formie pisemnej na formularzach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 450).

Kategorie:

kodeks cywilny

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności