W jakiej formie należy odwołać prokurę?

21.05.2011

Zgodnie z przepisem art. 1097 § 1 Kodeksu cywilnego prokura może być w każdym czasie odwołana. Kodeks cywilny reguluje jedynie formę oświadczenia o udzieleniu prokury przewidując formę pisemną pod rygorem nieważności. Kodeks nie stanowi jednak żadnego przepisu mówiącego, że odwołanie prokury powinno być dokonane w tej samej formie.

W Kodeksie brak również zasady, zgodnie z którą ustanie skutków określonej jednostronnej czynności prawnej jest zależne od zachowania takiej formy, jaką ustawa przewidziała dla powstania skutków tej czynności.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 60 Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że odwołanie prokury może nastąpić przez każde zachowanie, które ujawnia wolę upoważnionej osoby w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, a więc również może być dokonane ustnie, jak również w sposób dorozumiany.

Niemniej jednak, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zaleca się, by odwołanie prokury było dokonywane w formie pisemnej.

Kategorie:

prokura

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności