Dzień dobry

Z kancelarią radców prawnych Klatka i Partnerzy jestem związana od ponad 10 lat. Zawód radcy prawnego wykonuję od 2013 r. na podstawie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Mocne strony:

W kancelarii radców prawnych Klatka i Partnerzy w przeważającym zakresie prowadzę sprawy w obszarze prawa zamówień publicznych, które to z uwagi na częste zmiany przepisów oraz dynamikę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga szybkich reakcji ze strony prawnika, a zarazem dogłębnej analizy stanu prawnego i faktycznego w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla klienta – ten cel przyświeca mi w pracy dla klienta. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabyłam szerokie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, doradzając zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym reprezentowałam klientów w kilkudziesięciu sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie uzyskiwałam satysfakcjonujące dla nich rozstrzygnięcia.

Wspomagam także przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, w tym w dochodzeniu roszczeń przed sądami cywilnymi. Dodatkowo prowadzę sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska i szeroko pojętego prawa administracyjnego. Wśród moich klientów znajdują się także instytucje kultury, którym pomagam w sprawach związanych z prawem autorskim.

 

Wykształcenie:

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 – 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r., w 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12,

Języki obce:

Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English, znajomość języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (CCIP),

Informacje dodatkowe:

Italianofilka. W wolnym czasie podróżuję w poszukiwaniu miejsc nieodkrytych. Interesuje mnie także przed- i powojenna architektura Katowic.

22.02.2021 | Aktualność

Publiczny transport zbiorowy w in-house – radca prawny Agnieszka Dylong

12.01.2021 | Aktualność

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty – Radca prawny Agnieszka Dylong w miesięczniku Przetargi Publiczne

04.01.2021 | Aktualność

Rozporządzenia do nowego Prawa zamówień publicznych

04.01.2021 | Aktualność

Artykuł Radcy Prawnego Agnieszki Dylong „Wokół zamówień IN-HOUSE” na łamach Monitora Zamówień Publicznych

10.11.2020 | Aktualność

Rząd wycofuje się z zamówień bagatelnych