Agnieszka Dylong

Radca Prawny

+48 609 66 55 44

Dzień dobry

Z kancelarią radców prawnych Klatka i Partnerzy jestem związana od ponad 10 lat. Zawód radcy prawnego wykonuję od 2013 r. na podstawie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Mocne strony:

W kancelarii radców prawnych Klatka i Partnerzy w przeważającym zakresie prowadzę sprawy w obszarze prawa zamówień publicznych, które to z uwagi na częste zmiany przepisów oraz dynamikę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga szybkich reakcji ze strony prawnika, a zarazem dogłębnej analizy stanu prawnego i faktycznego w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla klienta. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabyłam szerokie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, doradzając zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym wielokrotnie reprezentowałam klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie uzyskiwałam satysfakcjonujące dla nich rozstrzygnięcia. Nie ustaję w poszerzaniu swojej wiedzy o zamówieniach publicznych, publikując artykuły w branżowych czasopismach, prowadząc szkolenia. Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Wykształcenie:

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 – 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r., w 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12,

Języki obce:

Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English, znajomość języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (CCIP),

Informacje dodatkowe:

Italianofilka. W wolnym czasie podróżuję w poszukiwaniu miejsc nieodkrytych. Interesuje mnie także przed- i powojenna architektura Katowic.

17.04.2019 | Aktualność

Referencje PKS POŁUDNIE sp. z o.o. na rzecz kancelarii

06.11.2018 | Publikacja

Publikacja r. pr. Agnieszki Dylong: Termin związania ofertą a odwołanie – Przetargi Publiczne 10/2018

12.09.2018 | Publikacja

Publikacja r. pr. Agnieszki Dylong: In-House w orzecznictwie – Przetargi Publiczne 9/2018

05.09.2018 | Publikacja

Publikacja r. pr. Agnieszki Dylong: Zamówienia na usługi społeczne a odwołanie – Przetargi Publiczne 8/2018

23.04.2018 | Publikacja

Publikacja radcy prawnego Agnieszki Dylong: Zmowa przetargowa – co może zrobić zamawiający