Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

Powrót do Bazy wiedzy

01.09.2014

Samowolne opuszczenie miejsca pracy przez pracownika ? co może pracodawca?