Nasi klienci

Specjalnością Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest doradztwo prawne oraz obsługa prawna firm. W ciągu ostatnich 12 lat, od 1 stycznia 2002 roku, prawnicy Kancelarii udzielili pomocy prawnej 839 klientom, w tym 544 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali państwowe jednostki budżetowe oraz państwowy fundusz celowy, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielali pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami. Prawnicy Kancelarii reprezentowali również klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Kancelaria udzieliła pomocy prawnej wielu podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przykładowo w ciągu roku 2006 prawnicy Kancelarii reprezentowali Zamawiającego w blisko 10 sprawach przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali podmioty należące do tzw. sektora finansów publicznych: jednostki budżetowe Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, związek międzygminny. Pracując dla podmiotów z tego sektora: odpowiadali na pytania komisji rewizyjnych, Rad Nadzorczych i kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej, wnosili zastrzeżenia do wystąpień i zaleceń pokontrolnych, brali udział w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez wojewodę, występowali w imieniu kierownika kontrolowanej jednostki, któremu zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych itp.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu procesów przed sądami gospodarczymi i cywilnymi, prowadzili także kilkadziesiąt procesów w sądach pracy. Wspólnicy Kancelarii reprezentowali wielu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych: w urzędach miast, starostwach, izbach skarbowych, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Związków Komunalnych. Posiadamy referencje Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP oraz Komunikacji Międzygminnej w Chrzanowie .