Pisma i wyroki

Powrót do Bazy wiedzy

18.04.2018

Frankowicz przegrał z bankiem – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r.

12.01.2016

Nowy wyrok w sprawie stosowania przez banki niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytowych

21.09.2015

Kredyt waloryzowany kursem franka – szansa na zwrot części pieniędzy

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …

01.07.2010

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego

04.03.2008

Wyrok NSA w sprawie członkowstwa w związku komunalnym.