O Kancelarii

Misja

Kancelaria Klatka i Partnerzy wspiera średnie i duże przedsiębiorstwa, dając im stabilne, bezpieczne fundamenty do skalowania biznesu. Wykorzystuje swoją ekspercką wiedzę, kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz innowacyjne technologie, by dobierać konkretne rozwiązania prawne, dopasowane do realnych potrzeb klientów. W każdym aspekcie działalności dba o trwałe, empatyczne i obustronnie korzystne relacje.

Historia

W roku 2009 Kancelaria obchodziła 12-lecie swojego istnienia.
Zenon Klatka, radca prawny z 40-letnim doświadczeniem, założył ją w Katowicach w 1997 roku. W latach 1999 – 2006 prowadził on Kancelarię w formie spółki cywilnej wspólnie z radcą prawnym Jędrzejem Klatką. Po przekształceniu w spółkę partnerską, od roku 2007 Kancelaria jest spółką partnerską trzech wspólników: radcy prawnego Zenona Klatki, radcy prawnego Jędrzeja Klatki oraz radcy prawnego Michała Kuźniaka, działającą pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy. Z Kancelarią współpracują inni radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

W ciągu ostatnich lat, od 1 stycznia 2002 roku, pomoc prawna została udzielona przez prawników naszej Kancelarii 1026 klientom, w tym 189 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali państwowe jednostki budżetowe oraz państwowy fundusz celowy, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielali pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami. Prawnicy Kancelarii reprezentowali również klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Kancelaria Prawna udzieliła pomocy prawnej wielu podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przykładowo w ciągu roku 2006 prawnicy Kancelarii reprezentowali Zamawiającego w blisko 10 sprawach przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali podmioty należące do tzw. sektora finansów publicznych: jednostki budżetowe Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, związek międzygminny. Pracując dla podmiotów z tego sektora: odpowiadali na pytania komisji rewizyjnych, Rad Nadzorczych i kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej, wnosili zastrzeżenia do wystąpień i zaleceń pokontrolnych, brali udział w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez wojewodę, występowali w imieniu kierownika kontrolowanej jednostki, któremu zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych itp.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu procesów przed sądami gospodarczymi i cywilnymi, prowadzili także kilkadziesiąt procesów w sądach pracy. Wspólnicy Kancelarii reprezentowali wielu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych: w urzędach miast, starostwach, izbach skarbowych, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Związków Komunalnych.Posiadamy referencje Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP oraz Komunikacji Międzygminnej w Chrzanowie.

Poznaj nasz zespół

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl