Wyrok NSA w sprawie członkowstwa w związku komunalnym.

04.03.2008

Z treści: (…) z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 49/08 w sprawie ze skargi Gminy Piekary Śląskie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r., nr NP-N-0911/566/R/07 w przedmiocie przystąpienia do związku komunalnego 1. (…)

PDF icon Pełna treść wyroku

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

18.04.2018

Frankowicz przegrał z bankiem – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r.

12.01.2016

Nowy wyrok w sprawie stosowania przez banki niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytowych

21.09.2015

Kredyt waloryzowany kursem franka – szansa na zwrot części pieniędzy

Więcej aktualności