Art. 52. – Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Powrót do Bazy wiedzy

01.09.2014

Samowolne opuszczenie miejsca pracy przez pracownika ? co może pracodawca?