Dział VI. Środki ochrony prawnej.

Powrót do Bazy wiedzy

06.11.2018

Publikacja r. pr. Agnieszki Dylong: Termin związania ofertą a odwołanie – Przetargi Publiczne 10/2018

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …