Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Powrót do Bazy wiedzy

25.02.2015

Napisali o nas: Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki- Logistyka odzysku

04.02.2015

Napisali o nas: Nowelizacja przepisów o śmieciach spóźniona i z błędami- Dziennik Gazeta Prawna

17.04.2014

Publikacja: Egzekucja opłaty śmieciowej przez spółkę komunalną – Przegląd Komunalny

19.03.2014

Napisali o Nas – Samorząd może zrzucić z siebie śmieciowy problem – Gazeta Prawna

07.12.2013

Przetarg na odpady a wpis do działalności regulowanej