Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Prowadząc działalność gospodarczą wielokrotnie możemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy potrzebowali spotkać się z prawnikiem ?  Najlepiej skorzystać z takiej formy pomocy jakimi są porady prawne udzielane przez radcę prawnego np. z zakresu prawa umów handlowych, kwestii dotyczących zatrudnienia lub w związku z koniecznością wytoczenia powództwa przeciwko naszemu kontrahentowi.

Jeżeli chcemy, aby było takie spotkanie z prawnikiem ? radcą prawnym było produktywne, niezbędne jest właściwe przygotowanie się do niego.

Staranne przygotowaniu się do spotkania pozwoli bowiem na zaoszczędzenie zbędnego wysiłku zarówno Tobie, jak i Twojemu prawnikowi, a także zapewni sprawne rozstrzygnięcie wszystkich istotnych kwestii.
Niniejszy poradnik wskazuje kolejne kroki, które należy podjąć, aby należycie przygotować się do pierwszego spotkania z prawnikiem, którego wybrałeś.

UWAGA! Mamy również w swojej ofercie porady prawne przez telefon lub przez Skype.

1. Skontaktuj się z prawnikiem i umów termin spotkania

Po wybraniu prawnika ? radcy prawnego, należy się z nim skontaktować w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania.

Pamiętaj, aby udostępnić swoje dane kontaktowe prawnikowi już na etapie planowania spotkania ? tak, aby on, albo jego pracownicy, w razie potrzeby, mogli się z Tobą skontaktować w każdej chwili.

Przed potwierdzeniem terminu spotkania, należy zadać prawnikowi kilka podstawowych pytań, aby ustalić podstawowe zasady dotyczące zarówno pierwszego spotkania, jak i całości relacji z prawnikiem.

Należy w szczególności pytać o:

 • Pieniądze: Czy za pierwsze spotkanie jest pobierane wynagrodzenie, czy też będą to bezpłatne porady prawne? Jeżeli za pierwsze spotkanie z prawnikiem pobierane jest wynagrodzenie, jaka jest jego wysokość?
 • Temat: Jakie konkretne zagadnienia będą przedmiotem omówienia na pierwszym spotkaniu?
 • Dokumenty: Jakich dokumentów będzie potrzebował od Ciebie prawnik, i jakie inne materiały należy zabrać na spotkanie?
 • Harmonogram: Jaki będzie harmonogram spotkania i ile czasu będzie trzeba zaplanować na spotkanie? Czy w razie, jeżeli spotkanie będzie wymagało przedłużenia prawnik będzie mógł uczestniczyć w nim dłużej niż planowano?

Powyższą listę pytań należy potraktować, jako wskazówkę, a przed skontaktowaniem z prawnikiem powinniśmy zastanowić się, jakie inne istotne kwestie chcielibyśmy ustalić zanim dojdzie do spotkania.

2. Zgromadź i przygotuj potrzebne informacje oraz dokumenty

Istotnym jest, aby wiedzieć wcześniej, jakie dokumenty, materiały, raporty lub dane należy zabrać na spotkanie w celu umożliwienia prawnikowi pełnego zapoznania się ze sprawą. Najistotniejsze jest oczywiście wyczerpujące przedstawienie prawnikowi na spotkaniu okoliczności sprawy.

Dobrym pomysłem jest wcześniejsze zanotowanie wszystkich istotnych faktów i okoliczności tak, aby niczego nie pominąć. Podstawowe informacje, jakie powinny zostać przekazane prawnikowi to zwłaszcza określenie:

 • Podmiotów zaangażowanych w sytuację (ich pełne nazwy prawne);
 • Rodzaj sporu;
 • Daty powstania problemu;
 • Dat poszczególnych zdarzeń;
 • Aktualnego stanu sprawy.

Należy przy tym pamiętać, że wskazane terminy muszą być dokładne ? pomocne jest prowadzenie rejestru wszelkich związanych ze sprawą zdarzeń w kalendarzu.

Istotne dokumenty, które należy przynieść na spotkanie to natomiast w szczególności:

 • Wszelka korespondencja dotycząca sprawy, w tym wiadomości e-mail;
 • Zdjęcia, które odnoszą się do okoliczności sprawy;
 • Umowy i porozumienia;
 • Dokumentacja finansowa;
 • Dokumentacja prawnicza;
 • Raporty;
 • Lista potencjalnych świadków.

Prawnikowi należy przekazać kopie dokumentów, natomiast oryginały zachować w swojej dokumentacji. Pełnomocnik może również samodzielnie wykonać kopie przedstawionych mu dokumentów.

Ponadto, należy pamiętać, że w razie wysłania przez prawnika przed spotkaniem wstępnej zawierającej pytania dotyczące naszej sytuacji lub okoliczności sprawy, należy ją jak najszybciej wypełnić i odesłać przed spotkaniem.

3. Określ swoje cele

Oprócz ważnych faktów i dokumentów, należy również przygotować listę celów, jakie chcielibyśmy osiągnąć w związku z spotkaniem z prawnikiem. Cele te będą się znacznie różnić w zależności od tego, co będzie powodem naszego spotkania z prawnikiem. Niezależnie od tego, czy chcemy dokonać zmian w umowie, sporządzić odpowiedź na pozew, lub ocenić szanse powodzenia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, istotne jest, aby zastanowić się, jakiego rezultatu końcowego oczekujemy oraz wyraźnie określić ten cel.

Na przykład, nasze długoterminowe cele mogą obejmować utworzenie nowej spółki, a cele krótkoterminowe ? przygotowywanie wstępnych projektów poszczególnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki.

4. Przygotuj listę pytań

Wreszcie, należy przygotować listę pytań, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi podczas spotkania z prawnikiem. Lista ta będzie służyć, jako przewodnik w toku spotkania. Pytania, które chciałabyś zadać na spotkaniu powinny być związane z celami, które chcesz osiągnąć, jednak nie obawiaj się zwrócić o wyjaśnienie wszystkich tych kwestii, co do których masz wątpliwości.

Pytania te mogą w szczególności dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

 • Jakie działania prawne powinny zostać podjęte w danej sprawie, i jak długo powinno to w przybliżeniu trwać?
 • W jaki sposób druga strona może odpowiedzieć na moje działania?
 • Jakie są wszystkie moje możliwości w danej sytuacji?
 • Jaki jest najkorzystniejszy dla mnie wariant w danej sytuacji?
 • Jaki jest najmniej korzystny dla mnie wariant w danej sytuacji?
 • Jakie są wszelkie możliwe do przewidzenia problemy mogące powstać w związku z moją sprawą?

Resumując należy pamiętać, iż poświęcając czas na właściwe zaplanowanie i przygotowanie się do spotkania z prawnikiem będzie w stanie efektywnie wykorzystać nasze spotkanie oraz unikniemy niepotrzebnych nieścisłości i nieporozumień.