14.10.2010

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia spółki akcyjnej?