Komornik puka do Twoich drzwi?

Komornik puka do Twoich drzwi?

Jeżeli komornik słusznie domaga się od Ciebie zwrotu należności to radzimy jak najszybciej uregulować długi.

Natomiast w razie skierowania przeciwko Tobie niezasadnej egzekucji możliwe jest skorzystanie z następujących środków prawnych:

  • Powództwa przeciwegzekucyjnego, które jest czynnością procesową polegającą na kwestionowaniu zasadności lub dopuszczalności egzekucji. Za sporządzenie powództwa przeciwegzekucyjnego pobieramy wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł netto. Honorarium w tej kwocie nie obejmuje zastępstwa procesowego przed Sądem.
  • Skargi na czynności komornika, przeciwko nieprawidłowym czynnościom komornika. Jej wniesienie powoduje poddanie czynności komornika kontroli i ocenie sądu. Nasze wynagrodzenie za sporządzenie skargi na czynności komornika wynosi 500 zł netto.