Kontrahent nie płaci

Kontrahenci Ci nie płacą?

Większość przedsiębiorców ma problem z nierzetelnymi kontrahentami. Kiedy zmuszony jesteś upominać się o swoje należności, przed wejściem na drogę sądową należy wysłać kontrahentowi pismo – wezwanie do zapłaty. Za sporządzenie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty pobieramy wynagrodzenie w wysokości 100zł netto. Jeżeli Twój dłużnik zapłaci należność lub jej część po otrzymaniu wezwania, wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu o 5% kwoty, którą zapłacił Twój dłużnik.

Jeżeli Twój dłużnik nie zareaguje na skierowane do niego wezwanie i konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową, to za poprowadzenie procesu pobieramy wynagrodzenie w wysokości netto stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, która wynosi:

Wartość przedmiotu sprawy: Stawka minimalna: W tym:
Do 500zł 60zł 20 minut pracy
Powyżej 500zł do 1.500zł 180zł 1 godzina pracy
Powyżej 1.500zł do 5.000zł 600zł 3 godziny pracy
Powyżej 5.000zł do 10.000zł 1.200zł 6 godzin pracy
Powyżej 10.000zł do 50.000zł 2.400zł 12 godzin pracy
Powyżej 50.000zł do 200.000zł 3.600zł 18 godzin pracy
Powyżej 200.000zł 7.200zł 36 godzin pracy

Jeżeli proces okaże się wyjątkowo długotrwały i ilość czasu poświęconego na udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych, porady prawne, spotkania, rozmowy telefoniczne i korespondencje e-mail z klientem przekroczy czas wskazany w powyższej tabeli, to za każdą dodatkową godzinę pracy pobieramy wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto.

W momencie zlecenia wniesienia pozwu i zastępstwa procesowego pobieramy zaliczkę w wysokości stawki minimalnej, powiększoną o 22% podatku VAT.

W sprawach o kluczowym znaczeniu dla klienta oprócz honorarium opartego na powyższych zasadach negocjujemy z klientem premię za sukces, płatną tylko w razie wygrania sprawy, w wysokości od 0,5 % do 10% wartości przedmiotu sprawy.