OOOOO

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Przejdź do ISAP


Dzienniki Ustaw od 2008r.

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Przejdź do RCL


Dzienniki Ustaw od 1995r.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na stronie ABC Wolters Kluwer business. Portal ABC jest jedną z 3 marek należących do Wolters Kluwer SA. Można na nim znaleźć publikacje, które podnoszą efektywność codziennych działań biznesowych i prawnych.

Przejdź do ABC


Monitor Polski

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych są m.in. usługi realizowane na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzenie usług poligraficznych. W związku z zaprzestaniem, począwszy od dn. 1.01.2012 r. publikowania aktów normatywnych w wersji papierowej (tekst jednolity Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego są dostępne na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji

Przejdź do CUW – Monitor Polski