Pozew do sądu pracy

Pracownicy Cię pozywają?

Oferujemy także usługi w zakresie reprezentacji pracodawców w sprawach z powództwa pracowników.

Koszt spotkania z klientem, analizy akt oraz odpowiedzi na pozew pracownika wynosi 500-1000 zł netto.

Za zastępstwo procesowe przed Sądem Pracy pobieramy wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto za każdą rozprawę. W razie, gdy na rozprawie ma miejsce przesłuchanie świadków, pobieramy opłatę w wysokości 100 zł netto za przesłuchanie każdego z świadków.

Nasze wynagrodzenie za każde pismo procesowe w sprawie wynosi 400 zł netto.

W sprawach o kluczowym znaczeniu dla klienta oprócz honorarium opartego na powyższych zasadach negocjujemy z klientem premię za sukces, płatną tylko w razie wygrania sprawy, w wysokości od 0,5 % do 10% wartości przedmiotu sprawy.