Publikacja: Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste- Dziennik Gazeta Prawna

11.03.2015

W dniu 11 marca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatka pt. Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności przepisów dotyczących przetargów śmieciowych.

W dniu 11 marca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatka pt. Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której pierwotnie Sejm postanowił dodać nowy art. 6fa: ?Gmina jest obowiązana do zorganizowania gospodarowania odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. Gmina wykonuje to zadanie na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. W przypadku powierzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze przetargu, gmina organizuje odrębne przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na gospodarowanie odpadami komunalnymi?  i zmienić art. 6d ust. 1: ?wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?. Zmiany uchwalone pierwotnie przez Sejm oznaczały więc obowiązkowe rozdzielenie przetargu na odbiór od. przetargu na zagospodarowanie. Senat cofnął zmianę uchwaloną przez Sejm, więc tak jak dotąd obowiązkowy jest przetarg na odbieranie albo łączony przetarg na odbieranie z zagospodarowaniem. Nie jest obowiązkowy przetarg na samo zagospodarowanie.
Czytaj artykuł

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

14.01.2022

Artykuł Radcy Prawnego Jędrzeja Klatki: Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

02.09.2021

Radca Prawny Jędrzej Klatka o dochodzeniu zadośćuczynienia za utratę zdrowia z powodu smogu – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r.

24.08.2021

Administracja nie radzi sobie z „bombami ekologicznymi”, rząd szykuje drakońskie kary – radca prawny Jędrzej Klatka dla www.prawo.pl

Więcej aktualności