Publikacja: Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste- Dziennik Gazeta Prawna

11.03.2015

W dniu 11 marca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatka pt. Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności przepisów dotyczących przetargów śmieciowych.

W dniu 11 marca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatka pt. Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której pierwotnie Sejm postanowił dodać nowy art. 6fa: ?Gmina jest obowiązana do zorganizowania gospodarowania odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. Gmina wykonuje to zadanie na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. W przypadku powierzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze przetargu, gmina organizuje odrębne przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na gospodarowanie odpadami komunalnymi?  i zmienić art. 6d ust. 1: ?wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?. Zmiany uchwalone pierwotnie przez Sejm oznaczały więc obowiązkowe rozdzielenie przetargu na odbiór od. przetargu na zagospodarowanie. Senat cofnął zmianę uchwaloną przez Sejm, więc tak jak dotąd obowiązkowy jest przetarg na odbieranie albo łączony przetarg na odbieranie z zagospodarowaniem. Nie jest obowiązkowy przetarg na samo zagospodarowanie.
Czytaj artykuł

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna. Dodatek Samorząd i administracja – artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki: Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

03.04.2020

Gazeta Prawna. Tarcza antykryzysowa dla firm i pracowników w 159 pytaniach i odpowiedziach. Dodatek specjalny.

07.08.2019

Publikacja: Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szanse na wsparcie – artykuł r. pr. Jędrzeja Klatki w Dzienniku Gazeta Prawna

Więcej aktualności