Ekofol II S.A.

05.01.2010

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach na zlecenie EKOFOL II S.A. z siedzibą w Bytomiu, w związku z wyborem przez Ministerstwo Gospodarki ? Departament Instrumentów Wsparcia, w dniu 25 lipca 2008 r. oferty EKOFOL II S.A. jako najkorzystniejszej na realizację w 2008 r. zadań wynikających z ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski?, ujętych w Bloku II ? Działalność informacyjno ? popularyzacyjna (poradnik dla użytkowników i analiza), przygotowała w okresie sierpień-październik 2008 r. opracowanie Pt. ?Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji ? z określeniem ich zakresu oraz propozycje nowych uregulowań. Opracowując przedmiotową analizę obejmującą grupę 22 unijnych aktów normatywnych i 98 krajowych ustaw i rozporządzeń Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach wykazała się doskonałą znajomością prawa unijnego, które legło u podstaw krajowych regulacji w zakresie tematyki azbestowej oraz ponadprzeciętną znajomością krajowych przepisów prawnych (…).

Zobacz plik z referencją

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

02.12.2019

POWIAT MIŃSKI

Więcej referencji