ELEKTROBUDOWA S.A.

21.03.2012

Referencje Elektrobudowa S.A.

W zakresie obsługi prawnej kontraktów negocjowanych w języku angielskim ELEKTROBUDOWA SA współpracuje od kilku lat z radcą prawnym Jędrzejem Klatką z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z siedzibą w Katowicach.
Radca prawny Jędrzej Klatka na zlecenie ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach brał udział w licznych negocjacjach z kontrahentami ELEKTROBUDOWY SA prowadzonych w języku angielskim oraz opiniował szereg projektów umów sporządzonych w języku angielskim, które ELEKTROBUDOWA SA negocjowała ze swoimi kontrahentami.

Przedmiotem obsługi prawnej radcy prawnego Jędrzeja Klatki były kontrakty o wartości na poziomie pięćdziesięciu milionów Euro.

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji