KZK GOP

07.01.2010

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach zapewnia KZK GOP z siedzibą w Katowicach stałą obsługę prawną od dnia 29 listopada 2004 r. do dnia dzisiejszego. Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych Kancelarii Radców Prawnych Klatka i partnerzy ? mecenasów Jędrzeja i Zenona Klatków oraz Michała Kuźniaka jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. Doradztwo w bieżących sprawach KZK GOP, sporządzanie opinii i analiz prawnych, negocjacje z kontrahentami KZK GOP, opracowywanie projektów umów, pism i dokumentów, weryfikację nanoszenie poprawek na projekty umów, pism i dokumentów przygotowanych przez pracowników KZK GOP lub jego kontrahentów, reprezentację KZK GOP w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi (również w zakresie sporów ze spółkami prawa handlowego) i administracyjnymi wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, organami ścigania, regionalną Izbą Obrachunkową (?).

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji