Od 1 stycznia 2016 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacja o udzieleniu bezpłatnej ustnej porady prawnej wystawiona przez Panią Barbarę Mazurek.