PIE

15.06.2012

Polska Izba Ekologii z siedzibą w Katowicach udziela referencji Panu Jędrzejowi Klatce jako trenerowi kompetentnemu, odpowiedzialnemu i profesjonalnemu w prowadzeniu szkoleń. Pan Jędrzej Klatka przeprowadził w dniu 15 czerwca 2012 roku w Katowicach siedmiogodzinny wykład dla Polskiej Izby Ekologii z siedzibą w Katowicach nt. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach”(?)

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji