PPPiA

25.10.2011

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach zapewniła Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, w okresie od lutego 2010 r. do czerwca 2010 r., kompleksową obsługę prawną przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium (numer ogłoszenia: 113125 ? 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010). Zakres obsługi prawnej świadczonej przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Klatka i partnerzy obejmował m. in.:- opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;- sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (formularzem ofertowym, stosownymi oświadczeniami, projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego) (…)

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji