Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnej i należycie wykonanej obsłudze prawnej przez Kancelarię.