SAS

27.05.2015

Radca prawny Agnieszka Dylong z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, wygłosiła w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Dębicy prelekcję nt. Warunki udziału w postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (szkolenie trwało 3 godziny dydaktyczne).Wykład został przeprowadzony rzetelnie, w sposób zrozumiały, a omawiana tematyka spotkała  się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji