ŚRFP

30.09.2008

Kancelaria Radców Prawnych „Z. Klatka i syn” spółka cywilna z siedzibą w Katowicach zapewniała Śląskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeniowemu Sp. z o.o. stałą obsługę prawną od dnia 9 stycznia 2002 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r. Po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy spółka partnerska świadczyła stałą obsługę prawną od dnia 30 listopada 2007 r. do 30 września 2008 r.Przez cały ten okres, zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę, radcę prawnego Zenona Klatkę i radcę prawnego Michała Kuźniaka był bardzo szeroki i obejmował m.in. udzielanie bierzących porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz, opiniowanie projektów umów przygotowanych przez Fundusz lub kontrahentów, udział w negocjacjach, zastępstwo prawne przed sądami…

Zobacz plik z referencją

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

02.12.2019

POWIAT MIŃSKI

Więcej referencji