ZK SUCHA BESKIDZKA

31.03.2014

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej

Dotychczas Zakład korzystał z usług Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy kilkakrotnie, na zasadzie pojedynczych umów prawnych dotyczących bądź wydania opinii prawnej w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną działalnością, bądź też pomocy prawnej przy sporządzaniu odwołań od decyzji. Ostatnią tego typu pomoc Kancelaria świadczyła na rzecz Zakładu w styczniu tego roku i dotyczyła ona odwołania od decyzji UOKiK-u…

Zobacz plik z referencją

28.03.2022

Izabela Gąsiorowska

09.04.2020

„TADEUSZ BIS” s.c.

07.02.2020

WIOŚ

Więcej referencji