Prawo o odpadach

Powrót do oferty

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów?

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Już od ponad 10 lat doradzamy w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem.

Przejdź do serwisu

Gospodarka odpadami zmierzająca do minimalizowania skutków oddziaływania człowieka na środowisko jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W ślad za tym przepisy prawne dotyczące tej materii są coraz bardziej skomplikowane, a wymagania środowiskowe coraz większe. Kancelaria pomaga swoim klientom zidentyfikować te wymagania oraz wskazuje w jaki sposób należy je spełnić. Zakres usług obejmuje także doradztwo gminom związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres usług obejmuje, doradztwo prawne z zakresu:

 • prawa o odpadach,
 • ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy o recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • ustawy o czystości i porządku w gminach
 • pomoc prawną w uzyskiwaniu decyzji na gospodarowanie odpadami, w tym m.in. zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz przygotowanie odwołań w przypadku decyzji odmownej
 • sporządzanie odwołań w przypadku odmowy wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • reprezentowanie przed organami administracji w toku postępowań administracyjnych w sprawie uzyskania decyzji na gospodarowanie odpadami, a także wnoszenie skarg do sądu administracyjnego
 • pomoc prawna dla gmin w obsłudze prawnej przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • analiza dopuszczalności wyboru wykonawcy zamówienia na zagospodarowanie odpadów komunalnych w trybie zamówienia in-house;
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży odpadowej.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa o odpadach:

 • kompleksowe doradztwo z zakresu ustawy o odpadach dla zakładu przetwarzającego odpady;
 • prowadzenie postępowań zmierzających do usunięcia nielegalnych składowisk odpadów;
 • kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56+48 691 21 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl