Prawo transportowe

Powrót do oferty

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów?

Przedsiębiorstwa komunikacji publicznej w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Zabezpiecz swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.

Przejdź do serwisu

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa transportowego oraz przewozowego towarów i osób, w tym z zakresu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym. Sektor ten reguluje wiele przepisów prawnych, w gąszczu których niełatwo się odnaleźć.

Pomagamy klientom w stosowaniu przepisów m.in. z zakresu ustaw:

 • Prawo przewozowe,
 • o transporcie drogowym
 • o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • o czasie pracy kierowców,
 • Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.
 • o publicznym transporcie zbiorowego.
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
 • o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

Świadczymy pomoc prawną w sposób kompleksowy, tj. nie tylko w ramach prawa transportowego i przewozowego, ale w naszych analizach bierzemy pod uwagę także przepisy o zamówieniach publicznych, pomocy publicznej, finansów publicznych i związane z funkcjonowaniem funduszy europejskich.

Zakres usług dla przewoźników/spedytorów/podmiotów z branży logistycznej:

 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i licencji
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów stosowanych z sektorze transportowym (umowy sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy), a także aktów wewnętrznych jak regulaminy, umowy o pracę
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • analiza ryzyka związanego z realizacją inwestycji w branży transportowej
 • doradztwo prawne, a także reprezentacja w sporach związanych z wykonaniem usługi transportowej/spedycyjnej/logistycznej oraz reprezentowanie przed sądem (także w ramach roszczeń odszkodowawczych)
 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy (czas pracy, rozliczanie ryczałtu, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone)
 • doradztwo prawne w sprawach opłat za korzystanie z przystanków.

Zakres usług dla organizatorów komunikacji miejskiej:

 • doradztwo prawne i sporządzanie analiz z zakresu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
 • opracowywanie statutów spółek komunalnych
 • doradztwo prawne w sprawach skarg i reklamacji składanych przez pasażerów
 • pomoc w toku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym
 • analiza dopuszczalności wyboru operatora w trybie zamówienia in-house.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie z prawa transportowego i przewozowego:

 • wieloletnia kompleksowa obsługa jednego z największych organizatorów komunikacji publicznej w Polsce
 • reprezentowanie operatorów transportu publicznego w wielu sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. KIO 451/19)
 • przygotowanie umowy koncesji na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym
 • reprezentowanie przewoźnika w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56+48 691 21 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl